Hurda Palet

Hurda Palet

Hurda Palet

İşletmelerde hurda palet olarak atıl duruma gelmiş paletler yeniden işlenmekte ve kullanılır hale getirilmektedir. Kırılmış veya ayrılmış parçaları yenilenmekte ve ayrıldığı yerlerden yeniden monte edilerek birleştirilmektedir. Böylece doğaya büyük bir fayda sağlayan bir uygulama hayata geçirilmiş olmaktadır.